TR | EN

Çevre Politikamız

Pana Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, çevreye, doğaya ve insana saygıyı esas alırız. Holding çatımız altında yer alan tüm iştiraklerimiz çevreyi bugün ve gelecekte tüm insanlığın yararlanabileceği bir değer olarak görür ve en iyi şekilde korunması gerektiğine inanır. Bu kapsamda yasal mevzuatları titizlikle uygulamanın yanında; çalışanlarımızın çevre bilincini yükseltmeye, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda niteliği ve miktarı ne olursa olsun muhtemel kirliliği kaynağında önlemeye, faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkları en aza indirmeye, uygun teknoloji seçimi ve kullanımıyla enerji başta olmak üzere tüm kaynakları verimli kullanmaya özel önem veriyoruz. Çevre, doğa, insan sağlığı konularında dinamik ve bütüncül bir yaklaşım sergileyerek, çevre performansımızı sürekli geliştirip iyileştirmek, sürdürülebilir çevre yaklaşımlarımızın temelini oluşturmaktadır.