TR | EN

Site Kullanım Şartları

Bu web sitesini kullanmış olmanız aşağıda detayları belirtilen tüm kullanım koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site kullanım şartlarına uymamanızdan, şartları bilmemenizden kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerinizden PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ .’nin ve/veya Web Sitesi’nin, bu sitedeki her türlü içeriği düzenleyenlerin, çalışanlarının, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri bilgi, yazı, yorum, haber, görüntü, PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dışı web sitelerinde kullanımı ile bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ‘nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve veri, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları, güncelliği ve yeterlilikleri hiç bir şekilde PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından garanti edilmemektedir.

PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve masraflardan dolayı PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ‘ nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ web Sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ‘ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287’ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından beyan ve işbu PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
Yayınlanan İçerik’in kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı PANA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, PANA Holding A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2010 PANA Holding A.Ş.